ابزارالات توسن ابزارالات توسن

ابزار توسن

ارتباط با مشتریان 

مشتریان فهیم و گرانقدر توسن به خوبی می دانند که ارتباط با مشتریان، حلقه ارتباطی ما با آنها است و هرچه این ارتباط صمیمانه تر، گسترده تر و محکم تر باشد، به همان میزان در پیشبرد اهداف و ایده هایمان، کامیاب تر خواهیم بود. بدین منظور شرکت توسن از طریق ارتباط دو سویه و دریافت نظرات مشتریان، بهره مناسبی برای ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خواهد برد.  

 

       

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 - 09:17:42 3659 آخرین بازدید : سه شنبه 29 اسفند 1396 - 14:28:20 0

خبر نامه